Ontwerp van het campagnebeeld van Kiemkracht, het eerste Festival voor agro-ecologie, in opdracht van Voedsel Anders en Solidagro.